L’escola

La nostra Escola Bressol

Un espai privilegiat d’intercanvis afectius i cognitius, de construcció d’aptituds i actituds, vivències i sensibilitats mitjançant l’afecte, el vincle i el compromís humà com a components fonamentals preparant el seu futur.

El principal objectiu de la nostra Escola Bressol és que els nens/es es desenvolupin íntegrament com a persones en tots els seus nivells tant físic, com intel·lectual i també afectiu amb alegria i establint un bon vincle. Per aconseguir-ho la funció de l’Escola es centra en atendre aquestes necessitats, donar oportunitats i posar els mitjans necessaris per contribuir al desenvolupament de les capacitats evolutives, a partir de l’organització dels recursos humans i metodològics.  Amb aules lluminoses, renovades, materials adequats i una programació que recolza i assegura els aprenentatges.

El nostre procés, que engloba diverses metodologies, s’anomena “construïm”: construïm pensament, construïm coneixements, construïm valors, construïm futur… Anytime & anywhere.

Perquè cal preparar als nens perquè siguin capaços de fer el seu camí a la vida… no preparar la vida pels nens… capaços de construir, de discernir, de triar, d’encertar

Serveis a l'escola

SERVEI DE MENJADOR

L’escola selecciona el millor servei de càtering escolar per satisfer la demanda alimentaria dels alumnes. Està supervisat i controlat per dietistes i nutricionistes que vetllen per la introducció més adequada dels aliments segons l’edat i la diversitat de textures..

ACOLLIDA I PERMANÈNCIES

Flexibilitat horària en les entrades i sortides, previ avís, per tal de conciliar els horaris laborals de les famílies. Servei d’acollida de matí de 7:30h a 8:55h i permanències per la tarda a partir de les 17h amb personal de l’escola.

OBERT A L'AGOST

Servei escolar ofert durant tot l’any, obert també a l’agost per famílies de l’escola i per amics o familiars externs que necessitin servei escolar durant aquest mes.

LOCALITZACIÓ

Estem situats a prop del Metro L1/L5/L9/L10, a l’estació de Sagrera i Navas
Paren a prop les línies d’autobús 71, 20, 62, 96, H8 i les línies interurbanes: Sagalés i Font. En tren pots arribar a Estació St.Andreu-Arenal, Estació Clot-Aragó i Renfe R3 R4 R12 estació La Sagrera.