Metodologia

Metodologies i oportunitats a l’escola Bressol

La metodologia de treball a l’Escola Bressol es fonamenta en una Estimulació Primerenca General que consisteix en l’aprofitament ple de tot el potencial de l’infant oferint-li una àmplia gamma d’oportunitats i experiències que ajudin a fer les connexions neuronals més òptimes per tal de construir una base neuronal ben ferma que sustenti els aprenentatges futurs.

Aquesta Estimulació Primerenca consisteix a proporcionar diàriament: el passi de Bits d’Intel·ligència, escoltar Audicions musicals de peces clàssiques i fer Patrons Psicomotors. Així com estimular la base del llenguatge i del pensament amb bons models i ocasions òptimes.

La nostra Escola dóna una rellevant atenció a les especialitats de Música, a la Psicomotricitat i a la Llengua Anglesa amb un mètode totalment integral. Totes aquestes matèries són impartides per mestres especialistes que després els acompanyaran en les etapes següents tant d’Educació Infantil com a Primària.

Activitats destacades

Pla Lector

Duem a terme un Programa Lector amb metodologia pròpia que afavoreix el desenvolupament del llenguatge i el raonament, potenciant l’aprenentatge de la lectura ja des de ben petits, d’una manera lúdica i divertida! És una introducció significativa a la lectura i a la preescriptura ja en aquesta etapa.
Provoquem l’emissió de paraules i fem possible la visualització de la representació gràfica de l’objecte, així com el model correcte de vocalització, sonografia i dicció. El procés lector es va assolint de manera gradual i tenint en compte els processos maduratius de cadascú i donant lloc al màgic moment en què els alumnes d’Infantil van llegint de manera màgica i plaent.

Complementem aquest pla de lectura amb la importància de la grafomotricitat que es treballa de forma individual adaptada a cada infant. L’infant realitza uns treballs específics de grafisme on practica el traç amb diferents materials i tècniques: el traç vertical, horitzontal i corbat, augmentant la dificultat i el medi. Aquesta grafomotricitat es complementa amb altres destreses manuals com enganxar gomets, esquinçar papers i fer tot tipus d’exercicis on es treballa la psicomotricitat fina tot exercitant l’acció de fer “la pinça”, oportunitats per preparar les mans i els dits per quan sigui el moment de l’escriptura.

Puzzlestona, Beebot i tablets a les Escoles Joan Roca

Realitzem l’activitat de la Puzzlestona, a l’escola donem oportunitats diàries de fer puzles per tal d’afavorir la construcció de “la part, cap al tot”, incentivant la concentració, l’autocontrol, treball individual, sintetització, relaxació… es treballen també moltes àrees com el llenguatge en imatges, les matemàtiques…

Activitat de piscina a Bressol Joan Roca

Oferim l’activitat de Natació dins de l’horari lectiu a partir de P1, una activitat que afavoreix el moviment integral dels nens en un medi natural, sense fricció amb el terra, de la mateixa manera que estaven dins del ventre matern.
També com a Extraescolar tenim l’activitat de Música per Nadons que estimula la part auditiva a l’hora que avantatja en ritmes, tonada, cadència, melodia… una activitat que es fa amb la família i conduïda per la nostra mestra de música.