El desenvolupament psicomotriu

  • 0 comentaris

La PSICOMOTRICITAT és la tècnica que ajuda als infants a dominar de forma sana el seu moviment corporal, millorant l’equilibri i ajudant a relacionar-se millor amb els demés. Fem PSICOMOTRICITAT amb el principal objectiu d’afavorir la salut física i psíquica de l’infant. Aprenem i descobrim noves possibilitats corporals amb nous materials.

Llegeix més