Bee-bot, el primer contacte amb la robòtica a l’escola Bressol

  • 0 comentaris
BRE_Bee-Bot

El BEE-BOT és un robot en forma d’abella, programable per aprendre robòtica tot jugant. El Bee-bot es programa fàcilment en seqüències del tipus “endavant”, “endarrera”, gir de 90 graus a l’esquerra o a la dreta mitjançant unes intuitives tecles de direcció en el propi Bee-bot.

El Bee-bot es programa fàcilment en seqüències del tipus “endavant”, “endarrera”, gir de 90 graus a l´esquerra o a la dreta mitjançant unes intuitives tecles de direcció en el propi Bee-bot.

Bee-bot està pensat en nens que encara no saben ni llegir ni escriure ja que programar-lo és molt gràfic. És una eina molt útil per nens a partir de 2 anys ja que ajuda a estimular el seu coneixement en programació bàsica.

BRE_Beebot6
BRE_Beebot3
BRE_Beebot

Entre els beneficis més importants trobem:

  • Lateralitat: els alumnes distingeixen millor entre dreta i esquerra. D’aquesta forma millora l’escriptura i el seu posicionament en l’entorn.
  • Raonament Lògic: gràcies al raonament de seqüències lògiques presenten millores sobre raonaments.
  • Cooperatiu: podem aconseguir que els nens adquireixin des d’etapes primerenques l’acceptació de diferents rols en una tasca i aprenguin a respectar les opinions dels altres.
  • Espaial: Degut a que tot el treball amb els robots es basa en seqüències desenvolupades en quadrícules, el desenvolupament de la percepció espaial i la seva relació amb espais propers dels alumnes es veu millorada.
BRE_Beebot4

Les educadores poden treballar diferents tipus de centres d’interès ja que a les quadrícules es pot modificar el material visual per on caminarà el Bee-bot.

Si el Bee-bot s’ha programat bé i finalitza la ruta correctament, la seva felicitat serà visible emetent un so d’alegria i iluminant els ulls. Motivant als alumnes a seguir APRENENT TOT JUGANT AMB LA RÒBOTICA.

BRE_Beebot2

Compartir Social