Construccions

Amb peces de construcció podem fer torres que proporcionen una experiència de joc alegre i divertida, ofereixen una enorme varietat de possibilitats i acompanyen els infants durant molt de temps.

A través del joc de construccions els infants aprenen a manipular els objectes amb precisió i destresa, aprenen fer un projecte comú quan juguen amb altres nens o mestres i aprenen la relació causa – efecte i a resoldre problemes quan apilen peces per fer una torre i aquesta cau a terra.