La importància de l’Escola Bressol

  • 0 comentaris

A l’Escola Bressol, l’alimentació té un paper fonamental , ja que és durant l’etapa de 0 a 3 anys quan hi ha un major creixement físic i un bon desenvolupament psicomotor. Per tant, és molt important que es comencin a treballar l’adquisició d’hàbits saludables que ens puguin acompanyar tota la vida en un clima d’harmonia i respecte.

Ens proposem conèixer les capacitats i necessitats particulars de cada infant, i promovem un ambient afectiu en el qual tothom se senti acollit, atès, acceptat, comprès i estimat. Aquest ambient suposarà una base estable que permetrà que els nens i nenes recuperin la confiança i la seguretat afectiva necessàries perquè visquin de manera satisfactòria la seva assistència a l’escola.

Els contes són una porta d’accés al món emocional dels infants i una eina poderosa perquè es comprenguin a si mateixos i coneguin millor el món que els envolta.

L’autoconeixement emocional suposa estar en contacte amb la vida emocional pròpia i reconèixer els estats anímics propis, descobrir la seva pròpia imatge, identificar-se, reconèixer-se, tenir curiositat per tocar i mirar-se al mirall. Treballem l’autoconeixement i la pròpia identitat.

Compartir Social