Psicomotricitat al pati

El moviment dels infants, perquè sigui significatiu, ha de partir de la seva espontaneïtat en l’activitat i el joc lliure.

Per tant, a Psicomotricitat preparem un ambient en espais oberts en el que els infants poden exercitar les seves capacitats. Oferim materials amb els que poden experimentar amb el seu cos i proporcionem diferents eines per afavorir la construcció de l’esquema corporal, el control del seu propi cos, pel domini de l’equilibri, la postura, l’orientació, de la situació i la direcció en l’ espai, en definitiva, per al seu desenvolupament global.